Eesti
English
Esindus EL juures » Töötajad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad


Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
Faks: +32 2 227 39 25
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.eeCOREPER II

Tel +32 2 227 4312, Faks +32 2 227 4343

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

 

COREPER I

Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht


Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA - PSC-i suursaadiku abiKommunikatsioon

Inga BOWDEN - Eesti ELi Nõukogu eesistumise strateegilise kommunikatsiooni nõunik

tel: + 32 2 227 4395, mob +32 492 15 82 08, e-mail inga.bowden@mfa.ee  

 

Marika POST - pressiesindaja, nõunik

-          Coreper II

tel +32 2 227 3928, mob +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.ee


Jüri LAAS - pressiesindaja, nõunik

-          Coreper II

tel +32 2 227 4391, mob +32 470 95 75 61, e-mail: juri.laas@mfa.ee


Annikky LAMP - pressiesindaja, nõunik

-          Coreper I

tel +32 2 430 7089, mob +32 491 92 13 00, e-mail: annikky.lamp@mfa.ee


Tauno TÕHK - sotsiaalmeedia nõunik

Tel +32 2 227 45 74, mob +32 496 56 66 76, e-mail: tauno.tohk@mfa.ee 


Eesti ELi nõukogu eesistumise koordinatsioon ning EL suunaline personalipoliitika

Uku SÄREKANNO - nõunik, valdkonna juht

tel +32 2 227 4357

-          ELi Nõukogu eesistumisega seonduvate küsimuste koordinatsioon ning Eesti esindatus EL institutsioonides (riiklike ekspertide pakkumised, NEPT, Erasmus, DESP, EEAS värbamised,JPD, EPSO värbamised)

 

Anu PELJO - nõunik ELi Nõukogu eesistumise valdkonnas

Tel +32 2 227 43 70

-          ELi Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seonduvad arendus- ja koolitustegevused personali ettevalmistamisel (koolituskava, stažeerijate, õppevisiitide jms koordineerimine).

 

Kristina LIIK - nõunik ELi Nõukogu eesistumise valdkonnas

Tel +32 2 227 43 27

-          ELi Nõukogu eesistumise koordineerimine (kalendri ettevalmistus ning üldine korraldus)

 

Getriin LINDRE - assistent


Kristo PÕLLU - nõunik

Tel +32 2 227 39 21

-          horisontaalne koordinatsioon, Brexit

 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Katrin SIBUL - nõunik, valdkonna juht

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga; Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee; Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)


Oleg DMITRIJEV - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga Coreper II valdkonnas (AFET, sh DROI, SEDE, DEVE, INTA, LIBE, AFCO, JURI); Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)


Aive FLOREN - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga Coreper II valdkonnas (ECON, PANA, BUDG, CONT, AFCO, REGI, PETI); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee; Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)


Villu VARJAS - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga Coreper I valdkonnas (AGRI, PECH, IMCO, EMPL, FEMM, CULT, ENVI , ITRE, TRAN, EMIS); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee; Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)

 

Ele RAIK - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga Coreper I valdkonnas; Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)


Anna Linda TOMP - assistent


Juriidilised küsimused

Tel +32 2 227 4303


Merili KRIISA - 2. sekretär

jurist

EL õigus, rikkumismenetlused; EL Kohus; Coreper II küsimused

 

Nele HOLLO - 3. sekretär

jurist

EL õigus, rikkumismenetlused; Coreper I küsimused

 

 

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA - PSC-i suursaadiku abi

 

Koordineerimine

 

Mikael LAIDRE - 3. sekretär

-          aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Igor SCHVEDE - kommodoor

-          esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Margot KÜNNAPUU - kolonelleitnant

-          sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595

 

Mati TERVE - kaptenleitnant

-          Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Kea LÄTTE - major, nõunik

-          EUMC

Tel +32 2 430 7065


Artur KINK - nõunik

-          RELEX (välissuhete nõunike töörühm), CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Karin RANNU - nõunik

-          RELEX (välissuhete nõunike töörühm), CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Kristi TORIM - atašee

-          ase-RELEX

 

Jüri KAHN - nõunik

-          COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

 

Tanel TANG - 1. sekretär

-          COHOM, inimõigused, COLAC (Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkond), ÜRO ja Euroopa Nõukogu teemad,

 

Aire KORK - 3. sekretär

-         COASI (Aasia riigid), ASEM (Asia-Europe meeting), COTRA (Transatlantilised suhted)

 

Regina PALANDI-PAJU - 2. sekretär

-          COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), ida-suunaline strateegiline kommunikatsioon, Põhjadimensioon, Arktika Nõukogu, Läänemeremaade Nõukogu


Marek ÜHTEGI - 2. sekretär

-          COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Kaie KORK - 1. sekretär

-          COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp

 

Julika LUTS - 1. sekretär

-          COELA (EL laienemine)

 

Hanno PARKSEPP - 3. sekretär

-          COWEB, COELA

 

Käthlin SALUVEER - 3. sekretär

-          COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Liis POOLA - 3. sekretär

-          CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

 

Hestrid TEDDER - kaitsepoliitika nõunik

-          CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus, küberkaitse

 

Kadi SILDE - nõunik

-          Athena erikomitee

 

Kristel KEERMA - 1. sekretär

-          EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)

 

Elina VIILUP - nõunik

-          EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)


Helmuth Martin REISNER - assistent


COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

Marika LINNTAM - nõunik

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Piia MATHISEN - nõunik

-          ase-Antici, Coreper II koordineerimine

 

Annika TABRI - assistent

 

Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö

Väliskaubanduspoliitika

Sekretär: Anu Veske, tel +32 2 430 7023


 

Evelin KRÕLOV - koordineeriv nõunik

-          kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus), COTRA (EL suhted USA ja Kanadaga)

 

Maria ORLOVA - nõunik

-          kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus)

 

Risto JÕGI - nõunik majandusküsimustes

-          kaubandusküsimused, kaitsetollid, tekstiil, teras, vastastikune tunnustamine

 

Marti MÄTAS - nõunik majandusküsimustes

-          kaubandusküsimused, teenused, turulepääs


Maria KOIDU - nõunik majandusküsimustes

-          kaubandusküsimused: teenused, tekstiil, teras, vastastikune tunnustamine, turulepääs


Annaliisa JÄME - assistent


Arengukoostöö

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Aili RIBULIS - koordineeriv nõunik

-          CODEV

 

Siiri KÖNIGSBERG - nõunik

-          AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid)

 

Mirjam SUTROP - atašee

-          AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid); COHAFA (humanitaarabi)

 

Arvo ANTON - 3. sekretär

-          CODEV, rahvusvahelised arengukonverentsid


Jonas Hoier FREDERIKSEN - arengukoostöö nõunik


Alexei JONES - arengukoostöö nõunik


Karl Oskar VILLSAAR - assistent

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Siseküsimused

 

Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes / siseturvalisuse valdkonna juht

-          siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, SCIFA, HLWG, JAIEX


Kertu KAERA - nõunik siseküsimustes

-          küberturvalisus, sisejulgeoleku välismõõde


Kaido TEE - nõunik siseküsimustes

-          viisapoliitika, seaduslik ränne, IPCR

 

Annika TALMAR - nõunik siseküsimustes

-          COSI, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, DAPIX (andmevahetus), PNR

 

Tõnu TAMMER - nõunik siseküsimustes

-          suuremahulised siseturvalisuse valdkonna IT-süsteemid

 

Agne KAARLEP – nõunik siseküsimustes

-          terrorismivastane võitlus, radikaliseerumine, elanikkonnakaitse

 

Egert BELITŠEV- nõunik siseküsimustes

-          ebaseaduslik ränne, piirivalve

 

Birgit LÜÜS - nõunik siseküsimustes

-          rahvusvahelise kaitse poliitika


Ly PÄRN - nõunik siseküsimustes

-          rahvusvahelise kaitse poliitika


Thorwald-Erik KALJO - assistent


Justiitsküsimused

Kristi RABA - justiitsküsimuste koordineeriv nõunik

 

Tuuli LEPP - nõunik justiitsküsimustes

-          õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

 

Julia ANTONOVA - nõunik justiitsküsimustes

-          õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

 

Merili OJA - nõunik justiitsküsimustes

-          intellektuaalse omandi õigus (sh autoriõigus), konkurentsiõigus

 

Pille KRIIBI - nõunik justiitsküsimustes

-          tsiviilõigus, ühinguõigus

 

Sandra RAUDSEPP - nõunik justiitsküsimustes


Simona VISSAK - assistent

 

Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: Dan Lõhmus, tel +32 2 227 4335

 

Priit POTISEPP - rahandustalituse direktor

-          rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus; makromajanduslik areng; pangandusliit; statistika (CCRP); Euroopa Investeerimispank (EIB); Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM); Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF)

 

Katri SEIER - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik

-          Euroopa Liidu struktuurivahendid ja ühtekuuluvuspoliitika; Euroopa Liidu eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik (struktuurivahendite töörühm, eelarvekomitee)

 

Erik MARKSOO - Euroopa Liidu eelarve nõunik

-          Euroopa Liidu eelarve, mitmeaastane finantsraamistik, Euroopa Liidu omavahendid (eelarvekomitee, omavahendite töörühm)


Ragne HOFF - Euroopa Liidu eelarve nõunik

-          Euroopa Liidu eelarve, mitmeaastane finantsraamistik, Euroopa Liidu omavahendid (eelarvekomitee, omavahendite töörühm)

 

Kadri MARTIN - finantsteenuste poliitika nõunik

-          pangandus (RRM pakett), makrofinantsjärelevalve poliitika raamistik, finantsstabiilsus, pangandusliit ja sellega seotud institutsionaalne korraldus, kapitalinõuded, mikro- ja makrofinantsjärelevalve, finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus ning hoiuste tagamine

 

Valner LILLE - finantsteenuste poliitika nõunik

-          finantsteenused – väärtpaberiturud ja nende infrastruktuurid (CCP R&R), STS, Kapitaliturgude liit, PEPP

 

Toomas VAPPER - finantsteenuste poliitika nõunik

-          finantsteenused - finantsturud (EuVECA/EuSEF, EMIR), kindlustus, rahapesu vastane võitlus (AMLD); ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigabi, riigihanked, hasartmängud

 

Triin RUUS - nõunik majandus- ja rahandusküsimustes

-          Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN), EL nõukogu finantsnõunike töögrupp, rahandustalituse horisontaalsed küsimused, sh rahandustalituse Euroopa Parlamendi suhete koordinaator

 

Kristo MADRUS - maksuküsimuste nõunik

-          kaudsed maksud: käibemaks, aktsiisid, finantstehingute maks

 

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik

-          maksustamine, sh äriühingute maksustamise käitumisjuhend

 

Marko TALUR - maksuküsimuste nõunik

-         otsesed maksud, sh maksustamise käitumisjuhend


Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik

-          toll

 

Natalja VIILMANN - majandus- ja panganduspoliitikanõunik, Eesti Panga esindaja

-          finantsteenused – pangandus (EDIS); rahapoliitika, makromajandus; Euroopa Keskpanka ja Pangandusliitu puudutav; finantsstabiilsus; finantssektori taristud

 

Kätlin MEEKLER - assistent 


COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303, Faks +32 2 227 4343


Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

 

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Katrin JUHANDI - atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Marion LOONELA - atašee

-          ase-Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Kadi AVINGO - assistent

 

Konkurentsivõime

Siseturg, tööstus, teadus- ja innovatsioonitegevus ning kosmos

Sekretär: Anu Veske, tel +32 2 430 7023


Märt LOITE - koordineeriv nõunik majandusküsimustes

-          siseturupoliitika, teenused

 

Hettel VARIK - nõunik majandusküsimustes

-          siseturupoliitika, parem õigusloome

 

Maria PETERSON - nõunik majandusküsimustes

-          ekspordikrediit, tarbijakaitse (va tervisekaitse ja lepinguõigus), tehniline harmoneerimine

 

Evelin KUUSE - nõunik majandusküsimustes

-          ekspordikrediit, tarbijakaitse (va tervisekaitse ja lepinguõigus), turismipoliitika


Anneli ANDRESSON-BOURGEY - nõunik majandusküsimustes

-          siseturupoliitika, teenused, autoriõiguse ekspert


Kadri TALI - nõunik majandusküsimustes

-          tööstus- ja innovatsioonipoliitika, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kosmosepoliitika, Galileo

 

Marika POPP - nõunik majandusküsimustes

-          tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, Galileo

 

Maia-Liisa ANTON - nõunik teadusküsimustes

-          teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Ursula TUBLI - nõunik teadusküsimustes

-          teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)


Eva VERBIAŠ - assistent 

 

Transport, telekommunikatsioon, energeetika


Energeetika

Tel +32 2 281 1893


 

Thor-Sten VERTMANN - energeetikavaldkonna koordineeriv nõunik

 

Karlis GOLDSTEIN - nõunik energeetikaküsimustes

-          energiatõhusus, elektrituru disain, elektri hulgiturg, eelarve ja finantsinstrumendid

 

Reesi-Reena RUNNEL - nõunik energeetikaküsimustes

-          energialiidu valitsemine, elektrituru disain, elektri jaeturg, gaasiturg, taristuprojektid, BEMIP koostöö, Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine

 

Siim MEELISTE - nõunik energeetikaküsimustes

-          taastuvenergia direktiiv, taastuvenergia elektriturul, rahvusvahelised küsimused


Bartłomiej Daniel GURBA - nõunik energeetikaküsimustes

-          energia siseturg, elektri ja gaasi hulgiturud, riigiabi, rahvusvahelised küsimused


Maarja KALLIT - assistent 


Transport

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

 

Helena HINTO - koordineeriv nõunik transpordiküsimustes

-          maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine

 

Julia BERGŠTEIN - nõunik transpordiküsimustes

-          maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine

 

Sander SALMU - nõunik transpordiküsimustes

-          maismaatransport, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine

 

Miiko PERIS - nõunik transpordiküsimustes

-          merendus, siseveetransport, integreeritud merenduspoliitika

 

Jonathan van BLAADEREN - nõunik transpordiküsimustes

-          merendus, siseveetransport, integreeritud merenduspoliitika

 

Gerli REBANE - nõunik transpordiküsimustes

-          lennundus

 

Margit MARKUS MOOSSEN - nõunik transpordiküsimustes

-          lennundus


Hanna KROON - assistent


Telekommunikatsioon ja infoühiskond

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Luukas Kristjan ILVES - telekommunikatsiooni- ja infoühiskonna valdkonna koordineeriv nõunik

-          üldküsimused, Euroopa Digitaalne tegevuskava, digitaalne ühtne turg

 

Hannes KRAUSE - nõunik kübervaldkonnas

-          küberturvalisus, küberdiplomaatia, interneti valitsemine

 

Jaana SAHK-LABI - nõunik infoühiskonna ja posti küsimustes

-          infoühiskond, e-valitsus, e-privaatsus, postiteenused

 

Aivo LEPP - nõunik telekommunikatsiooni küsimustes

-          sideturu regulatsioon, telekommunikatsioonivõrgud

 

Lesli LINNAP - nõunik telekommunikatsiooni küsimustes

-          sideturu regulatsioon, postiteenused

 

Miriam MENDIOROZ - nõunik telekommunikatsiooni küsimustes


Silja-Madli OSSIP - assistent 


Põllumajandus

Sekretär: Grete Karelsohn, tel +32 2 430 7037

 

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor

-          põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Svetlana JANKOVENKO - nõunik põllumajandusküsimustes

-          veterinaaria


Kaido KROON - nõunik põllumajandusküsimustes

-          veterinaaria


Pille TAMMEMÄGI - nõunik põllumajandusküsimustes

-          veterinaaria, zootehnika, sööt

 

Siret SURVA- nõunik põllumajandusküsimustes

-          toiduohutus

 

Renata TSATURJAN - nõunik põllumajandusküsimustes

-          taimearetajate õigused, sordikaitse

 

Liina TOMLINSON - nõunik põllumajandusküsimustes

-          SCA, põllumajanduse otsetoetus, ühine turukorraldus


Ave SCHANK-LUKAS - nõunik põllumajandusküsimustes

-          piiritusjoogid, tarneahel


Liisi LEES - nõunik põllumajandusküsimustes

-          põllumajanduse erikomitee (SCA), suhtlus parlamendiga

 

Mart KINKAR - nõunik põllumajandusküsimustes

-          taimetervis

 

Siim TIIDEMANN - nõunik põllumajandusküsimustes

-          SCA, ÜPP, rahvusvahelised organisatsioonid

 

 

Kalandus

Sekretär: Grete Karelsohn, tel +32 2 430 7037

 

Herki TUUS - nõunik kalandusküsimustes

       -    kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalanduse küsimused, rahvusvaheline vaalanduskomisjon

 

Meit GROSSMANN - nõunik kalandusküsimustes

-          kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega


Kerrie Ann CAMPBELL - nõunik kalandusküsimustes

-          kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega


Tarvo JÄRVE - nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

-          kalamajandus, struktuuripoliitika, kaubandus ja turg, fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised

 

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337


 

Kristi KLAAS - koordineeriv nõunik keskkonna ja kalandusküsimustes

     -     looduskaitse, kemikaalid, kestlik areng, ökomärgis, ökoinnovatsioon, RoHS, POPs

 

Eve TAMME - nõunik keskkonnaküsimustes

-          ringmajandus, jäätmepakett, kasvuhoonegaaside heitkogused lennunduse sektoris, elavhõbe, GGG

 

Mariina HIIOB - nõunik keskkonnaküsimustes

-          vesi, metsandus, LULUCF

 

Aare SIRENDI - nõunik keskkonna- ja tuumaküsimustes

-          rahvusvahelised kliimaläbirääkimised, tuumaküsimused, GMO, välisõhk


Maja-Alexandra DITTEL - nõunik keskkonnaküsimustes

-          horisontaalne tugi keskkonna- ja kliimaküsimustes


Birgit ARU - nõunik keskkonnaküsimustes

-          jagatud kohustuse määrus, laevade CO2 heide, PRTR, müra, värvide ja lahustite direktiiv

 

Jörgen TALKOP - nõunik keskkonnaküsimustes

-          EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, transpordi CO2 heitkogused, keskkonna kaugseire, merekeskkonna kaitse

 

Hanna SOE - assistent 


Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Carita RAMMUS - koordineeriv nõunik tööhõive, sotsiaalpoliitika ja terviseküsimustes

-          töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, noorte tööhõive, EMCO

 

Ethel BUBÕR - nõunik tööküsimustes

-          töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Linda SASSIAN - nõunik sotsiaalküsimustes

-          sotsiaalsammas, Euroopa poolaasta, töö- ja pereelu ühitamine, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, isikute vaba liikumine

 

Helena PALL - nõunik sotsiaalküsimustes

-          sotsiaalpoliitika, võrdne kohtlemine ja ligipääsetavus, sooline võrdõiguslikkus, SPC

 

Leili EENLO - nõunik sotsiaalküsimustes

-          sotsiaalpoliitika, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, isikute vaba liikumine, töö- ja pereelu ühitamine

 

Tairi TÄHT - nõunik terviseküsimustes

-          tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid

 

Elen OHOV - nõunik e-teenuste arengu ja innovatsiooni küsimustes

-          e-Tervis, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas 

 

Helena JÜRGENSON - assistent


Haridus, noored, kultuur ja sport

Sekretär: Meelimari Guljavin, tel +32 2 779 07 55

 

Jaanika SAARMETS - kultuuriprogrammi nõunik

-          EL nõukogu eesistumise ja EV 100 kultuuriprogramm

 

Eike ELLER - kultuurinõunik

-          kultuurisuhted, kultuuripärand, sport

 

Peeter SOOKRUUS - audiovisuaalpoliitika nõunik

 

Ülle KURVITS – nõunik haridusküsimustes

-          hariduspoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Koolid

 

Ülly ENN – nõunik noorteküsimustes

-          noortepoliitika

 

Liis LINN – assistent 


Administratiivküsimused

Tel +32 2 227 39 10; Faks +32 2 227 39 25

 

Malle LING - esinduse asejuht haldusküsimustes

administratsiooniülem

Virko VAHT - julgeolekuspetsialist

Marge LAATS - asjaajamistalituse juht

Sirje SEPASTE - protokollispetsialist

Tel +32 2 227 43 39

 

Eesti ruumid EL Nõukogu Europa hoones

Tel +32 2 281 4338


Eesti ruumid EL Nõukogu Justus Lipsuse hoones


Tel +32 2 281 4594

 

 

TopBack