Eesti
English
Esindus EL juures » Töötajad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad


Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
Faks: +32 2 227 39 25
e-mail:
permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.ee


COREPER II

Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili Liivamäe - esinduse juhi abi

 

 

COREPER I

Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

 

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

 

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO – suursaadik

Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA – PSC-i suursaadiku abi

 

 

COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

 

Marika LINNTAM – nõunik

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Piia MATHISEN - 3. sekretär

-          ase-Antici, Coreper II koordineerimine

 

 

Press ja informatsioon

 

Inga BOWDEN - Eesti ELi Nõukogu eesistumise strateegilise kommunikatsiooni nõunik

Tel: + 32 2 227 4395, mobiil +32 492 15 82 08, e-mail inga.bowden@mfa.ee  

 

Marika POST - Pressiesindaja, nõunik

-          Coreper I ja II; ELi infopoliitika, infotöögrupp (WPI)

Tel +32 2 227 3928, Mobiil +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.ee

 

 

Eesti ELi nõukogu eesistumise koordinatsioon ning EL suunaline personalipoliitika

 

Uku SÄREKANNO - nõunik / valdkonna juht

Tel +32 2 227 39 21

-          ELi Nõukogu eesistumisega seonduvate küsimuste koordinatsioon ning Eesti esindatus EL institutsioonides (riiklike ekspertide pakkumised, NEPT, Erasmus, DESP, EEAS värbamised,JPD, EPSO värbamised)

 

Anu PELJO - nõunik ELi Nõukogu eesistumise valdkonnas

Tel +32 2 227 43 70

-          ELi Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seonduvad arendus- ja koolitustegevused personali ettevalmistamisel (koolituskava, stažeerijate, õppevisiitide jms koordineerimine).

 

Kristina LIIK - nõunik ELi Nõukogu eesistumise valdkonnas

Tel +32 2 227 43 27

-          ELi Nõukogu eesistumise koordineerimine (kalendri ettevalmistus ning üldine korraldus)

 

 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Tel +32 2 227 4357

 

Katrin SIBUL - nõunik / valdkonna juht

-          suhted Euroopa Parlamendiga; EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)

 

Oleg DMITRIJEV - nõunik

-          suhted Euroopa Parlamendiga (Coreper II); EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)

 

Ele RAIK - nõunik

-          suhted Euroopa Parlamendiga (Coreper I); EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)

 

 

Juriidilised küsimused

Tel +32 2 227 4303

 

Merili KRIISA – 2. sekretär

Jurist

-          EL õigus, rikkumismenetlused; EL Kohus; Coreper II küsimused

 

Nele HOLLO – 3. sekretär

Jurist

-          EL õigus, rikkumismenetlused;inimõigused; Coreper I küsimused

 

 

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO– suursaadik

Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA – PSC-i suursaadiku abi

 

Koordineerimine

Mikael LAIDRE - 3. sekretär

-          Aseesindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Igor Schvede – kommodoor

-          Esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Margot KÜNNAPUU – kolonelleitnant

-          Sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595

 

Mati TERVE – kaptenleitnant

-          Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Karin RANNU – nõunik

-          RELEX (välissuhete nõunike töörühm), CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Kristi TORIM – atašee

-          ase-RELEX

 

Artur Kink - nõunik

-          EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)

 

Kristel KEERMA – 1. sekretär

-          EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)

 

Jüri KAHN – nõunik

-          COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

 

Aire Kork – 3. sekretär

-          COASI (Aasia riigid), ASEM (Asia-Europe meeting), COTRA (Transatlantilised suhted)

 

Regina PALANDI-PAJU - 2. sekretär

-          COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), põhjadimensioon, strateegiline kommunikatsioon (Ida suund)

 

Marek ÜHTEGI - 2. sekretär

-          COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Kaie KORK - 1. sekretär

-          COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp

 

Julika LUTS - 1. sekretär

-          COELA (EL laienemine)

 

Hanno PARKSEPP – 3. sekretär

-          COWEB, COELA

 

Käthlin SALUVEER - 3. sekretär

-          COAFR (Aafrika), COLAC (Ladina-Ameerika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Liis POOLA -3. sekretär

-          CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

 

Hestrid TEDDER - kaitsepoliitika nõunik

-          CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus, küberkaitse

 

 

Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö

 

Väliskaubanduspoliitika

Tel +32 2 430 7023

 

Evelin KRÕLOV – koordineeriv nõunik

-          Kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus), COTRA (EL suhted USA ja Kanadaga)

 

Maria ORLOVA – nõunik

-          Kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus)

 

Risto JÕGI - nõunik majandusküsimustes

-          Kaubandusküsimused, kaitsetollid, tekstiil, teras, teenused, vastastikune tunnustamine

 

Marti MÄTAS – nõunik majandusküsimustes

-          Kaubandusküsimused; teenused, turulepääs

 

Arengukoostöö

Tel +32 2 227 4342

 

Siiri Königsberg - nõunik

-          AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid)

 

Mirjam Sutrop – atašee

-          AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid); COHAFA (humanitaarabi)

 

Arvo Anton - 3. sekretär

-          CODEV (arengukoostöö), rahvusvahelised arengukonverentsid

 

 

Justiits- ja siseküsimused

Tel +32 2 227 4357

 

Siseküsimused

Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes / siseturvalisuse valdkonna juht

-          Siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, SCIFA, HLWG, JAIEX

 

Kaido TEE - nõunik siseküsimustes

-          Viisapoliitika, seaduslik ränne, IPCR

 

Annika TALMAR - nõunik siseküsimustes

-          COSI, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, DAPIX (andmevahetus), PNR

 

Tõnu TAMMER - nõunik siseküsimustes

-          Suuremahulised siseturvalisuse valdkonna IT-süsteemid, küberturvalisus

 

Agne KAARLEP – nõunik siseküsimustes

-          Terrorismivastane võitlus, radikaliseerumine, elanikkonnakaitse

 

Egert BELITŠEV- nõunik siseküsimustes

-          Ebaseaduslik ränne, piirivalve

 

Birgit LÜÜS - nõunik siseküsimustes

-          Rahvusvahelise kaitse poliitika

 

Justiitsküsimused

 

Tuuli LEPP - nõunik justiitsküsimustes

-          Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

 

Julia ANTONOVA - nõunik justiitsküsimustes

-          Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

 

Merili OJA - nõunik justiitsküsimustes

-          intellektuaalse omandi õigus, konkurentsiõigus, e-õiguskeskkond, Brüssel IIa määrus

 

Pille KRIIBI - nõunik justiitsküsimustes

-          tsiviilõigus, ühinguõigus

 

 

Majandus- ja rahandusküsimused

Tel +32 2 227 4335

 

Priit POTISEPP - rahandustalituse direktor

-          rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus; makromajanduslik areng; pangandusliit; statistika (CCRP); Euroopa Investeerimispank (EIB); Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM); Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF)

 

Katri SEIER - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik

-          ELi eelarve, finantsraamistik; ELi vahendid ja regionaalpoliitika; Norra ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) abiprogramm; Regioonide Komitee, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

 

Erik MARKSOO - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik

-          MFF, ELi eelarve

 

ToomasVAPPER - finantspoliitika nõunik

-          Finantsteenused (pangandus, kindlustus, pension, finantsturud, aktsiad); riigiabi, riigihanked; raamatupidamine, auditeerimine; hasartmängud; finantsjärelvalve

 

Triin RUUS - nõunik majandus- ja rahandusküsimustes

-          Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN). Rahandustalituse horisontaalsed kysimused, sh rahandustalituse Euroopa Parlamendi suhete koordinaator.

 

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik

-          Maksustamine

 

Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik

-          Toll

 

Natalja VIILMANN - majandus- ja panganduspoliitikanõunik, Eesti Panga esindaja

-          Rahapoliitika, makromajandus; Euroopa Keskpanka puudutav; pangandus, pangandusliit; finantsstabiilsus; finantssektori taristud

 

 

COREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

 

Elen Nurme - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

 

Katrin JUHANDI – atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Marion LOONELA – atašee

-          ase-Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

 

Konkurentsivõime

 

Siseturg, tööstus, teadus- ja innovatsioonitegevus ning kosmos

Tel +32 2 430 7023

 

Märt LOITE – koordineeriv nõunik majandusküsimustes

-          Siseturupoliitika, teenused

 

Hettel VARIK - nõunik majandusküsimustes

-          Siseturupoliitika, parem õigusloome

 

Maria PETERSON - nõunik majandusküsimustes

-          Ekspordikrediit, tarbijakaitse (va tervisekaitse ja lepinguõigus), tehniline harmoneerimine

 

Evelin KUUSE - nõunik majandusküsimustes

-          Ekspordikrediit, tarbijakaitse (va tervisekaitse ja lepinguõigus), turismipoliitika

 

Kadri TALI - nõunik majandusküsimustes

-          Tööstus- ja innovatsioonipoliitika, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kosmosepoliitika, Galileo

 

Marika POPP - nõunik majandusküsimustes

-          Tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, Galileo

 

Maia-Liisa ANTON - teadusküsimuste nõunik

-          Teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Ursula TUBLI – teadusküsimuste nõunik

 

 

Transport, telekommunikatsioon, energeetika

Tel +32 2 227 4342

 

Energeetika

 

Thor-Sten VERTMANN - energeetikavaldkonna koordineeriv nõunik

 

Karlis GOLDSTEIN - nõunik energeetikaküsimustes

-          Energiatõhusus, taastuvenergia, elektriturg

 

Reesi-Reena RUNNEL - nõunik energeetikaküsimustes

-          Energialiidu juhtimissüsteem, gaasiturg, BEMIP

 

Transport

 

Helena HINTO - koordineeriv nõunik transpordiküsimustes

-          Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine

 

Julia BERGŠTEIN - nõunik transpordiküsimustes

-          Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine

 

Sander SALMU – nõunik transpordiküsimustes

-          Maismaatransport, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine

 

Miiko PERIS – nõunik transpordiküsimustes

-          Merendus, siseveetransport, integreeritud merenduspoliitika

 

Jonathan van BLAADEREN - nõunik transpordiküsimustes

-          Merendus, siseveetransport, integreeritud merenduspoliitika

 

Gerli REBANE - nõunik transpordiküsimustes

-          lennundus

 

Margit MARKUS MOOSSEN - nõunik transpordiküsimustes

-          Lennundus

 

Telekommunikatsioon ja infoühiskond

 

Luukas Kristjan ILVES - telekommunikatsiooni- ja infoühiskonna valdkonna koordineeriv nõunik

-          Üldküsimused, Euroopa Digitaalne tegevuskava, digitaalne ühtne turg

 

Hannes KRAUSE – nõunik kübervaldkonnas

-          küberturvalisus, küberdiplomaatia, interneti valitsemine

 

Jaana SAHK-LABI - nõunik digitaalküsimustes

-          Infoühiskond, e-valitsus, e-privaatsus, postiteenused

 

Aivo LEPP - nõunik telekommunikatsiooni küsimustes

-          Sideturu regulatsioon, telekommunikatsioonivõrgud

 

Lesli LINNAP - nõunik telekommunikatsiooni küsimustes

-          Sideturu regulatsioon, postiteenused

 

 

 

Põllumajandus

Tel +32 2 430 7037

 

Peeter SEESTRAND – põllumajandustalituse direktor

-          Põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Svetlana JANKOVENKO - nõunik põllumajandusküsimustes

-          Veterinaaria

 

Pille TAMMEMÄGI - nõunik põllumajandusküsimustes

-          Veterinaaria, zootehnika, sööt

 

Siret SURVA- nõunik põllumajandusküsimustes

-          Toiduohutus

 

Renata TSATURJAN - nõunik põllumajandusküsimustes

-          Taimearetajate õigused, sordikaitse

 

Liina TOMLINSON - nõunik põllumajandusküsimustes

-          Põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

 

Liisi LEES – nõunik põllumajandusküsimustes

-          Põllumajanduse erikomitee (SCA), suhtlus parlamendiga

 

Mart KINKAR – nõunik põllumajandusküsimustes

-          Taimetervis

 

 

Kalandus

Tel +32 2 430 7037

 

Tarvo JÄRVE - nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

-          Kalamajandus, taimekaitse, väetised

 

Meit GROSSMANN - nõunik kalandusküsimustes

-          Kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega

 

 

Keskkonnapoliitika

Tel +32 2 227 4337

 

Kristi KLAAS - koordineeriv nõunik keskkonna ja kalandusküsimustes

-          Looduskaitse, INSPIRE, biomass, säästev areng, ökomärgis, keskkonnajalajälg, EMAS

 

Eve TAMME - nõunik keskkonnaküsimustes

-          Ringmajandus, jäätmepakett, kasvuhoonegaaside heitkogused lennunduse sektoris, elavhõbe, Euroopa 2020

 

Mariina HIIOB - nõunik keskkonnaküsimustes

-          Vesi, merekeskkond, metsandus, LULUCF

 

Aare SIRENDI - nõunik keskkonna- ja tuumaküsimustes

-          Välisõhk, kliimamuutused, kemikaalid, tuumaküsimused, GMO

 

Birgit ARU – nõunik keskkonnaküsimustes

-          jagatud kohustuse määrus, laevade CO2 heide, PRTR, müra, värvide ja lahustite direktiiv

 

 

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Tel +32 2 227 4337

 

Carita RAMMUS – koordineeriv nõunik töövaldkonnas

-          Tööjõu vaba liikumine, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive - Noortegarantii, EMCO, FEAD, EGF, EaSI, EURES.

 

Ethel BUBÕR - nõunik töövaldkonnas

-          Tööjõu vaba liikumine, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive - Noortegarantii, EMCO, FEAD, EGF, EaSI, EURES

 

Linda SASSIAN - nõunik sotsiaalküsimustes

-          Sotsiaalpoliitika, sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteem, isikute vaba liikumine, avatud koordinatsioonimeetod, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, SPC

 

Helena PALL - nõunik sotsiaalküsimutes

-          Sotsiaalpoliitika, avatud koordinatsioonimeetod, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, SPC

 

Elen OHOV – nõunik tervisevaldkonnas

-          tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused, innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

 

 

Haridus, noored, kultuur ja sport

Tel +32 2 430 7037

 

Eike ELLER – kultuurinõunik

-          Kultuurisuhted, kultuuripärand, audiovisuaalpoliitika, sport

 

Jaanika SAARMETS - kultuuriprogrammi nõunik

-          EL nõukogu eesistumise ja EV 100 kultuuriprogramm

 

Ülle KURVITS - haridusküsimuste nõunik

-          Hariduspoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Koolid

 

Ülly ENN - noorteküsimuste nõunik

-          noortepoliitika

 

 

Administratiivküsimused

Tel +32 2 227 39 10; Faks +32 2 227 39 25

 

Malle LING - esinduse asejuht haldusküsimustes

Administratsiooniülem

 

Virko VAHT - julgeolekuspetsialist

 

Marge LAATS - asjaajamistalituse juht

 

Sirje SEPASTE - protokollispetsialist

Tel +32 2 227 43 39

 

Eesti ruumid EL Nõukogu hoones

Tel +32 2 281 4337; faks +32 2 235 43 36

 

Merle ALLIKVEE - sekretär

 


TopBack