Eesti
English

Seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus on esinduse koduleht ajutiselt suletud. Vajalik info on leitav Eesti eesistumise veebilehelt:
www.eu2017.ee

Eesti esindus ELi juures

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: permrep.eu@mfa.ee

Töötajad ja tegevusvaldkonnad